Arhitekturno projektiranje

Nazaj na storitve

Idejna zasnova

S pripravo celovite idejne zasnove zagotavljamo praktične rešitve, ki uravnotežijo kakovostno arhitekturno zasnovo, koncept, funkcionalnost, vizualno privlačnost in trajnost. Za skrben razvoj vsakega posameznega projekta uporabljamo napredne računalniške programe in inovativne predstavitvene tehnike. Tesno sodelovanje med našo ekipo in naročnikom zagotavlja, da projekt izpolnjuje vaše potrebe, izhodišča in ustreza veljavnim prostorskim predpisom.

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Kot pooblaščeni arhitekti in urbanisti zastopamo naše stranke v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja. Zagotavljamo učinkovito sodelovanje s pristojnimi deležniki, pridobivanje projektnih pogojev in tekoč postopek pri celotnem procesu pridobivanja mnenj in gradbenega dovoljenja.

Priprava izvedbenih načrtov

Z interdisciplinarnim pristopom in lastno ekipo inženirjev priskrbimo za usklajeno projektno dokumentacijo, ki zagotavlja natančno in kakovostno izvedbo ter, finančno predvidljivost. Izdelujemo celovito projektno dokumentacijo izvedbenih načrtov s pripadajočimi popisi del, kar pripomore k operativni učinkovitosti na gradbiščih in vodi do uspešne realizacije.

Projektantski nadzor gradbišč

Z aktivnim sodelovanjem skozi celoten proces gradnje delujemo kot koordinatorji in strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti gradnje. Tesno sodelovanje z izvedbeno ekipo zagotavlja tekoče usklajevanje ter skrbno nadzorovanje napredka na gradbišču. Naš cilj je natančno spremljati in nadzirati vse vidike izvedbe, dosledno upoštevajoč načrte, specifikacije in roke, pri čemer v ospredje postavljamo kakovost in učinkovito izvedbo projekta.

Izkušeni smo v razvoju stanovanjskih in javnih objektov

Naša ekipa ima obsežne izkušnje tako v razvoju stanovanjskih kot tudi javnih projektov, gradnjo hiš in načrtovanjem javnih provršin.

Faza 1: Idejna zasnova - predstavitev načrta s pomočjo arhitekturnih vizualizacij.

Faza 2: Pridobivanje gradbenega dovoljenja – načrti za pridobivanje gradbenega dovoljenja v skladu z zakonodajo

Faza 3: Izvedbeni načrti – podrobni tlorisi

Faza 3: Izvedbeni načrti – detajlni načrti

Faza 4: Projektantski nadzor gradbišča

Naša strokovna znanja s področja arhitekture lahko izboljšajo kakovost vašega projekta.

Določite sestanek