Arhitekturno svetovanje

Nazaj na storitve

Analiza nepremičnin

Izvajamo objektivne analize ovrednotenja obstoječega stanje nepremičnin. Temeljito analiziramo trenutno stanje stavb in predlagamo predloge sprememb in prilagodljivosti. Pripravljena poročila zagotavljajo strankam vpogled v različne možnosti nadaljnjega razvoja projekta v skladu s prostorskimi predpisi in zakonodajo, kar rezultira v sprejemanju informiranih odločitev in pridobivati globljega razumevanje dotične nepremičnine.

Analiza zemljišč

Analiziramo zemljišča namenjena novogradnjam ali namenjena razvoju v že pozidanih območij. Med analizo upoštevamo dejavnike, kot so kontekst, lokacija, omejitve prostorskega akta in razpoložljivost infrastrukture. Na podlagi temeljitega pregleda pripravimo predlog optimalnega izkoristeka zemljišč in kvantificirane podatke o možnostih gradnje. Podani analitični podatki omogočajo strankam informirano nadaljnjo odločanje in povečajo uspeh pri razvoju projektov.

Skrbni pregledi nepremičnin

Izvajamo celovite preglede nepremičnin za projekte tako na že pozidanih kot še neizkoriščenih območjih, namenjene tako domačim kot mednarodnim strankam. Pregledujemo zemljišča in stavbe pred nakupom, preverjamo skladnost z gradbenimi dovoljenji, predpisi in zakoni. Naš cilj je zagotoviti temeljito razumevanje stanja nepremičnine in pravne skladnosti, kar strankam omogoča informirano odločanje pri nakupi uresničevanju njihovih nadaljnjih razvojnih vizij.

Informirano odločanje

Pomagamo strankam pri informiranem odločanju za nadaljen uspešen razvoj projektov.

Naša strokovna znanja s področja arhitekture lahko izboljšajo kakovost vašega projekta.

Določite sestanek