Urbanistično načrtovanje

Nazaj na storitve

Urbanistično načrtovanje

Razvijamo strateške urbanistične načrte za preoblikovanje velikih območij. Med procesom prostorskega načrtovanja izvajamo temeljite analize in strokovne podlage prostorskih aktov. Naše predloge za razvoj območij odlikuje močan poudarek na trajnosti, zelenih površinah in javnem prostoru.

Urbanistične študije

Pripravljamo zazidalne načrte razvoja obravnavanega območja. S sistematičnim pristopom in uporabo naprednih računalniških orodij preverjamo različne možnosti oblikovanja stavbnih mas ter izvajamo celovite študije na različnih razvojnih ravneh.

Študije izvedljivosti

Kot del študij izvedljivosti pripravljamo analitične podatke, ki podpirajo učinkovitost projekta in odločitve o oblikovanju. Naše študije vključujejo različne vidike, kot so učinkovita izraba površin, tipologije možnih gradenj, trajnostne vidike in oceno stroškov projekta. Celovit pristop pri analitičnem delu zagotavlja predvidljivost in dobro pripravljena izhodišča za vse nadaljnje faze projekta.

Trajnostne urbane rešitve

Stremimo k trajnostnemu in vključujočemu urbanizmu s poudarkom na javnih prostorih in oblikovanju, ki izboljšuje vsakdanje življenje.

Urbanistično načrtovanje: Strateški razvoj večjih območij

Urbanistične študije: Zazidalni načrti obmošis z kvantificiranimi informacijami

Študije izvedljivosti: Oblikovanje stavbnih mas s pomočjo naprednih orodij umetne inteligence

Naša strokovna znanja s področja arhitekture lahko izboljšajo kakovost vašega projekta.

Določite sestanek