Logo Navi-x

INFO

Copyright © 2023 Od-do arhitektura SI. All rights reserved.

Trajnost

Trajnostna gradnja

Trajnost kot strategija razvoja

Trajnostno usmerjene arhitekturne rešitve

Verjamemo, da je okolijsko odgovorna gradnja pomembne ne le za okolje, temveč tudi za uspešno poslovanje. Naša osredotočenost na trajnostne prakse gradnje je odziv na spreminjajoči se svet in naraščajočo pomembnost skladnosti z ESG načeli.

BENEFITS OF BUILDING SUSTAINABLY

icon-sustainability

Skladnost projektov z ESG načeli

Naše vodilo je ustvarjanje stavb, ki niso le estetsko privlačne, temveč tudi okolijsko odgovorne. Projekti zadovoljujejo ali presega trenutne in prihajajoče regulacije, kar posledično omogoča tudi pridobitev finančnih vzpodbud.

icon-sustainability

Prihranek operativnih stroškov

Z osredotočanjem na trajnost v vseh vidikih našega dela v projekte vključujemo inovativne rešitve, ki zagotavljajo dolgoročne prihranke operativnih stroškov in konkurenčno prednost na trgu nepremičnin za naše stranke.

icon-sustainability

Okoljska odgovornost

Naši projekti z nizkim ogljičnim odtisom in nizko porabo energije vključujejo obnovljive vire energije in pametne tehnologije, kar priča o naši zavezanosti k implementaciji inovacij na področju gradnje

With our sustainable approaches, we help our clients achieve success in a rapidly changing world while also contributing to a better future for all.

Trajnost v praksi

Prenova in adaptacija

Prednost dajemo trajnostnim projektantskim praksam osredotočenim na prenovo in adaptacijo obstoječih zgradb z uporabo trajnostnih materialov in virov. Kot projektanti stremimo k celostnem pristopu prenov in zagotavljanju skladnosti z ESG predpisi.

Kakovostna arhitektura in prilagodljivi prostori

Izhodišče vsakega projekta, je želja po ustvarjanju kakovostne arhitekture, ki pozitivno vpliva na uporabnike in okolje, v katerega je vpeta. Želimo ustvariti arhitekturo, ki je odporna na spremembe in omogoča prilagodljivost. Projektni nastajajo v tesnem sodelovanju z našimi naročniki, pri čemer skrbimo za izpolnjevanjem njihovih edinstvenih potreb, izhodišč in želja.

Snovanje trajnostnih in pametnih stavb

Zavezujemo se odgovornim praksam gradnje, ki so ključne tako za ohranjanje okolja kot za uspešno poslovanje. Naša ekipa oblikuje trajnostne zgradbe, ki uporabljajo obnovljive vire energije in napredne tehnologije za njihovo dolgoročno učinkovitost.

See all projects

Enhance your project's quality with our sustainable expertise.

Arrange a call