Logo Navi-x

INFO

Copyright © 2023 Od-do arhitektura SI. All rights reserved.

BIM

3D vizualizacija BIM

Prednosti BIM
projektiranja

BIM, kar pomeni gradbeno informacijsko modeliranje (building information modeling), je digitalna predstavitev fizičnih in funkcionalnih značilnosti stavbe. BIM lahko simulira scenarije v resničnem svetu že pred začetkom gradnje, zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost projekta ter povečuje donosnost naložbe.

Zakaj uporabljamo BIM tehnologije in kakšno korist predstavlja to za naše stranke?

BIM zagotavlja celovito in podrobno virtualno predstavitev objekta, kar pomaga zmanjšati napake tekom izvedbe, zagotavlja natančnejšo pripravo popisov del in bolje usklajene časovnice poteka gradnje. BIM modeli pomagajo investitorjem bolje in natančneje razumeti projekt, v vseh projektnih fazah kar jim omogoča, da sprejemajo bolje informirane odločitve pred začetkom gradnje. Z uporabo BIM tehnologij lahko gradbeni projekti potekajo bolj predvidljivo in transparentno, kar rezultira tudi v natančnejših finančnih kalkulacijah projektov in njihovi končni vrednosti.

Prednosti BIM projektiranja

icon-sustainability

Nadzor stroškov

Vključitev informacij o cenovnih postavkah materialov v dinamični BIM model omogoča investitorju vodenje in sledenje stroškov projekta med njegovo izvedbo, kar rezultira v izboljšanem vodenju stroškov in zmanjšanju odstopanj od projekta.

icon-sustainability

Ocena investicije v začetnih fazah projektiranja

V začetnih fazah načrtovanja lahko vključitev BIM modela pozitivno vpliva na finančni pregled projekta. To je posledica sposobnosti modela, da zagotovi natančne in celovite informacije o potrebnih količinah specificiranih materialov in morebitne možnosti varčevanja pri stroških.

icon-sustainability

Časovno načrtovanje gradbenega procesa

BIM projektiranje nam omogoča, da v pripravljen 3D model že med razvojem projekta vključimo časovno dimenzijo. To strankam omogoča vizualizacijo napredka gradbenega procesa ter prepoznavanje morebitnih težav pri časovnici ali zaporedju izvajalcev pred samim začetkom gradnje.

icon-sustainability

Učinkovita in trajnostna zasnova stavb

BIM modeli nam omogoča pripravo dinamičnih analiz porabe energije v stavbah in natančno napovedovanje energetskih zahtev skozi njihov celotni življenjski cikel. Takšen pristop vodi v bolj učinkovito in trajnostno zasnovo objektov, saj le ta omogoča upoštevanje različnih faz življenjskega cikla stavbe.

icon-sustainability

Zmanjšanje napak

Organizacija celotnega projektantskega delovnega procesa na skupnem podatkovnem okolju (CDE Common Data Environment), omogoča prepoznavanje in reševanje kolizij in konfliktov med različnimi gradbenimi segmenti projekta. Rezultirajoča preglednost in boljša usklajenost bistveno zmanjša napake in prilagoditve med samo gradnjo.

icon-sustainability

Vodenje in upravljanje objektov

Po zaključku projekta pripravljen BIM model omogoča upravljalcem stavb spremljanje ključne informacij kot so vzdrževalna in operativna dela, garancijski podatki, tehnične specifikacije in optimizacijo stroškov vzdrževanja.

Stopite v kontakt z našimi BIM projektanti in pridobite koristne informacije glede vašega projekta.

Določite sestanek